Privacyverklaring

Algemene aanwijzingen voor de gegevensverwerking via onze internetsite

Verklaring en aanwijzingen inzake gegevensbescherming
 

1. Contactgegevens verantwoordelijke instantie en toezichthouder voor de gegevensbescherming

1.1  Gemeenschappelijke verantwoordelijke instanties:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

en

Metabo Nederland b.v.
Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel.: +31 (0) 346 259 060
info@metabo.nl

 

1.2  Toezichthouder voor de gegevensbescherming:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

datenschutz@metabo.de


2. Doeleinden van de verwerking


2.1 Toestemming (art. 6 al. 1a DS-GVO)

Een verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. toezending van onze Newsletter via e-mail na het klikken op de bevestigingslink, die u wordt toegezonden, doorgave van gegevens in het bedrijf of aan andere derden, analyse van gegevens voor marketingdoeleinden) vindt plaats, als u ons een toestemming verleend hebt.


2.2 Contractuele plichten of plichten voorafgaande aan het contract (art. 6 al. 1b DS-GVO)

Wij verwerken persoonsgegevens, waarvan de vermelding noodzakelijk is om te voldoen aan een contract, waarvan u contractpartij bent, of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract, die op uw aanvraag, bijv. via ons website-contactformulier, plaatsvinden. Het doeleinde van de gegevensverwerking is gebaseerd op het concrete contract (bijv. koop-, leverings-, werkcontract) en kunnen onder andere analyses, advies alsmede de uitvoering van verdere acties omvatten. In het kader van uw sollicitatie worden de door u ter beschikking gestelde gegevens (bijv. curriculum vitae, diploma’s) verwerkt bij de instanties die het sollicitatieproces bij ons begeleiden (bijv. afdeling Personeel, hoofd vakafdeling). Persoonsgegevens van werknemers verwerken wij ten behoeve van het dienstverband, als dit voor de beslissing over de motivering van een dienstverband of na de motivering van het dienstverband voor de uitvoering of beëindiging ervan of voor de uitoefening of nakoming van de uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, een bedrijfs- of dienstovereenkomst (collectieve overeenkomst) voortkomende rechten en plichten van de belangenvertegenwoordiging van de werknemers noodzakelijk is. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens, met inbegrip van speciale categorieën persoonsgegevens van werknemers, ten behoeve van het dienstverband op basis van collectieve overeenkomsten.


2.3 Wettelijke eisen (art. 6 al. 1c DS-GVO)

Op grond van juridische verplichtingen vindt een gegevensverwerking plaats, bijv. ten behoeve van de fraude- en geldwitwaspreventie, de nakoming van fiscale controle- en meldplichten en de inlichting van instanties.


2.4 Belangenafweging (art. 6 al. 1f DS-GVO)

Ter waarborg van rechtmatige belangen van ons of derden vindt bovendien een gegevensverwerking plaats voor bepaalde doeleinden na een belangenafweging vooraf, bijv. voor de veiligstelling van de onschendbaarheid van de woning, de inachtneming van wettelijke rechten, de opheldering van strafbare feiten, de vaststelling van kredietrisico's, de geoptimaliseerde productontwikkeling, de verbeterde benadering van de klant voor reclamedoeleinden (o.a. toezending van informatie per post), de geoptimaliseerde behoefteplanning of ter garantie van de gegevensveiligheid. In het kader van de belangenafweging vindt een doorgave van gegevens in het bedrijf plaats (een actueel bedrijfsoverzicht vindt u hier: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).


3. Verdergaande gegevensverwerking in het kader van het website-gebruik


3.1 Actieve inhoud

Op onze websites gebruiken wij actieve JavaScript-inhoud zoals bijv. Google Maps van externe aanbieders als Google Inc. Door het oproepen van onze website ontvangen deze externe aanbieders evt. persoonsgerelateerde informatie over uw bezoek aan onze website. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker zoals bijv. de browser-plugin 'NoScript' te installeren (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser te deactiveren. Hierdoor kunnen er functiebeperkingen ontstaan op websites die u bezoekt.


3.2 Garantie-aanmelding en aanmelding voor andere diensten

De verwerking (bijv. verzameling, overdracht en gebruik) van de persoonsgegevens dient ter motivering en uitvoering van onze garantie (bijv. van de XXL-garantie) alsmede van onze andere diensten, met name bij de “All-In-Service” alsmede bij “Full-Service”-diensten. Bovendien vindt de verwerking voor mogelijke terugroepacties van Metabo-producten plaats.


3.3 Newsletter en Marketing Automation

U kunt zich via onze website voor de verzending van de Metabo-Newsletter registreren. Wanneer u zich voor de Newsletter hebt aangemeld, ontvangt u van ons interessante informatie, offertes en nieuwtjes over Metabo en onze producten. Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclame kunt u op ieder willekeurig moment herroepen. Voor de verzending van onze Newsletter gebruiken wij Newsletter2Go, een aanbod van Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlijn. Newsletter2Go stelt analyse-instrumenten ter beschikking, die het mogelijk maken om uitspraken over het succes van de verzending van de Newsletter te doen en gebruikt daarvoor o.a. Google Analytics. Deze analyses zijn groepsgerelateerd en worden door ons niet voor de individuele analyse van de Newsletter-ontvangers gebruikt. Nadere informatie ontvangt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Bovendien gebruiken wij het Marketing Automation Tool ClickDimensions, een aanbod van ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, V.S. Met behulp van deze tool kunnen diverse activiteiten op onze website voor marketingdoeleinden worden geanalyseerd. Nadere informatie ontvangt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van ClickDimensions www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.


3.4 Kansspelen

Bij de organisatie van kansspelen gebruiken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het kansspel, bijvoorbeeld voor de toezending van prijzen, alsmede in het kader van de belangenafweging volgens punt 2.4.


3.5 Online sollicitatie

Via ons online sollicitatieportaal kunt u naar onze vacatures solliciteren. Wanneer sollicitaties voor onze talentpool interessant zijn, vragen wij de sollicitanten of ze akkoord zijn om deze langer te mogen opslaan. U hebt op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verdere opslag van uw gegevens. Voor de technische uitvoering van de sollicitatie gebruiken wij het online sollicitatieportaal van Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.


3.6 Inkoopportaal voor Metabo-vakdealers

U hebt de mogelijkheid om zich bij ons via ons formulier als Metabo-vakdealer te registreren. Na de controle van de door u aangegeven gegevens wordt er door onze Verkoop contact met u opgenomen en wordt u evt. voor het inkoopportaal vrijgeschakeld. Het portaal zelf is een aanbod van nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.


3.7 Leveranciersportaal

Bij ons geregistreerde leveranciers ontvangen na een login via dit portaal inzage in magazijnvoorraden.


3.8 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden, die ten behoeve van onze web-server op de harde schijf van het door u gebruikte apparaat worden opgeslagen. Zij zorgen bij een volgend bezoek voor een eenduidige identificatie van uw computer en kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe u gebruik van onze website maakt. Cookies kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten.
 

Onze website kan ook worden bezocht zonder dat met het gebruik van cookies werd ingestemd. U kunt het gebruik weigeren en de cookies altijd verwijderen door de desbetreffende instellingen op uw computer uit te voeren. Indien u het gebruik van cookies afwijst, kan het voorkomen dat niet alle functies van de website of sommige functies slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.
 

Het gebruik van cookies en ook het afwijzen of verwijderen ervan is aan het gebruikte apparaat en de telkens gebruikte browser gekoppeld. U moet dus de cookie-instellingen voor elk apparaat en bij gebruik van meerdere browsers ook voor iedere browser afzonderlijk uitvoeren.
 

In de Cookie-Consent-Banner gaat u met de knop "ALLES ACCEPTEREN" akkoord met het gebruik van cookies. Door het aanvinken van de vakjes „Uitgebreide functies en statistieken“ c.q. „Personalisering en marketing“ en de knop „OPSLAAN EN DOORGAAN" kunt u de cookies van de betreffende categorieën accepteren of afwijzen. Via "Meer details weergeven" kunt u afzonderlijke cookies selecteren. U kunt uw instellingen te allen tijde via de link "Cookie-instellingen" herroepen c.q. wijzigen.
 

Houd er rekening mee dat bij het uitschakelen van cookies tegelijkertijd de bijbehorende functies (bijv. maken van analyses, marketingmaatregelen) niet meer worden uitgevoerd.
 

Wij stellen de volgende categorieën voor cookies in:

 

3.8.1 Noodzakelijke

Deze functies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de websites. Zonder deze cookies kunnen wij onze diensten niet aan u aanbieden. Wij mogen deze cookies ook zonder uw instemming gebruiken.
 

sid
- Beschrijving: Deze cookie gebruiken wij voor de indentificatie van de gebruikersessie tussen twee muiskliks
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: Einde van sessie
 

Taal
- Beschrijving: Deze cookie gebruiken wij voor de identificatie van de gebruikerstaal tussen twee muiskliks
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: Einde van sessie
 

sid_key
- Beschrijving: Deze cookie gebruiken wij voor de indentificatie van de gebruikersessie tussen twee muiskliks
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: Einde van de sessie
 

geoLocalizationCountry
- Beschrijving: Deze cookie is noodzakelijk voor de opslag en bekendmaking van landspecifieke informatie.
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: 24 uur
 

geoLocalizationLanguage
- Beschrijving: Deze cookie is noodzakelijk voor de opslag en bekendmaking van taalspecifieke informatie.
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: 24 uur
 

aHistoryArticles_2
- Beschrijving: Deze cookie verzamelt de bekeken artikelen voor de weergave in "Mijn metabo".
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: 30 dagen
 

aNoticeArticles_2
- Beschrijving: Deze cookie verzamelt de artikelen, die op de ""Mijn Metabo""-merklijst werden gezet."
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: 30 dagen
 

aCompareArticles_2
- Beschrijving: Deze cookie verzamelt de artikelen, die in de "Mijn Metabo"-productvergelijking werden gezet.
- Aanbieder: metabo
- Opslagduur: 30 dagen


3.8.2 Uitgebreide functies en statistieken"

Deze cookies vergemakkelijken de bediening en verbeteren de functies van de website. Of ze verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij ons aanbod verbeteren.
 

Google Analytics-cookies: analyse en statistische cookies van Google

Het verzamelen van anonieme statistieken van gebruikers maakt het voor ons gemakkelijker onze website verder te ontwikkelen. Hieronder vindt u een exacte lijst.

 

Wanneer u de uitgebreide functies en statistieken activeert, geeft u ons toestemming om op onze website Google-Analytics, een analysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna „Google“ genoemd, te gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA worden overgedragen en daar worden ingekort. In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten van de website-activiteiten te maken en andere aan het gebruik van de website en internet gekoppelde diensten voor de eigenaar van de website te maken. Google garandeert dat het door uw browser overgedragen IP-adres t.b.v. Google Analytics niet met andere gegevens van Google wordt samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het inzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download daarvoor de onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare Browser-Add-on en installeer deze.
 

Meer informatie vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en de bescherming van uw privacy).
 

Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code gat._anonymizeIp(); om een anonieme registratie van IP-adresssen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.
 

_ga
- Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 2 jaar
 

_gat_UA-49706627-10
- Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 1 minuut
 

_gid
- Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 24 uur

 

3.8.3 Personalisering en marketing

Deze cookies worden door ons of door derden gebruikt om gegevens met betrekking tot uw gebruik en de interactie met oniline-diensten op te slaan en/of te openen en om relevante informatie doelgericht aan u beschikbaar te kunnen stellen.
 

Marketing-cookies: reclame- en marketing-cookies van Google en netwerken van Google-partner.

Deze cookies breiden het gebruik uit en vergemakkelijken het gebruik van deze website, de aangesloten Google-diensten en vormen de basis voor gepersonaliseerde aanbiedingen. Een exacte lijst vindt u hieronder.
 

YouTube

Wanneer u de comfort-cookies aanvinkt, gaat u ermee akkoord dat wij op onze site video's van YouTube, een videodienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, hierna „YouTube“ genoemd, gebruiken. Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in uitgevoerde pagina's bezoekt, wordt na u instemming verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke pagina's van ons u heeft bezocht. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, biedt u YouTube de mogelijkheid, uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account.
 

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Personalisering en marketing:
 

_fbp
- Beschrijving: Reclame- en analyse-cookie van Facebook, om persoonlijke diensten aan te kunnen bieden
- Aanbieder: Facebook.com
- Opslagduur: 90 dagen
 

fr
- Beschrijving: Reclame- en analyse-cookie van Facebook, om persoonlijke aanbiedingen te kunnen maken
- Aanbieder: Facebook.com
- Opslagduur: 90 dagen
 

SID, HSID
- Beschrijving: Google zogeheten SID- en HSID-cookies, die de Google-account-ID en het laatste tijdstip van aanmeding van een gebruiker in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm vasthouden. De combinatie van deze beide cookies biedt Google de mogelijkheid, vele soorten aanvallen te blokkeren. Zo stopt Google bijvoorbeeld pogingen om informatie uit formulieren te stelen, die op de websites werden ingevuld.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 1 jaar
 

1P_JAR
- Beschrijving: Marketing-/analyse-cookies van Google
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 30 dagen
 

APISID
- Beschrijving: Veiligheids-cookies van Google (hier YouTube), om gebruikers te identificeren, misbruik van aanmeldingsinformatie te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
- Aanbieder: YouTube.com
- Opslagduur: 10 jaar
 

CONSENT
- Beschrijving: Veiligheids-cookies van Google om gebruikers te identificeren, misbruik van aanmeldingsinformatie te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: onbeperkt
 

DV
- Beschrijving: Marketing-/analyse-cookies van Google
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 5 minuten
 

IDE
- Beschrijving: Reclame-cookie van het DoubleClick-netwerk. Google maakt gebruik van verschillende domeinen voor het instellen van cookies, die in reclameproducten van Google worden gebruikt.
- Aanbieder: Doubleclick.net
- Opslagduur: 1 jaar
 

NID
- Beschrijving: In de browsers van de meeste cookie-gebruikers staat een instellingscookie met de naam "NID". Deze cookie is opgenomen in aanvragen, die door de browers aan websites van Google worden verzonden. De NED-cookie heeft een unieke ID, waarmee Google uw voorkeursinstellingen en andere informatie opslaat, met name de door u gekozen taal (bijv. Nederlands), hoeveel zoekresultaten er per pagina moeten worden weergegeven (bijv. 10 of 20) en of het Goolg SafeSearch-filter moet zijn ingeschakeld.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 6 maanden
 

OGPC
- Beschrijving: Deze cookies worden door Google gebruikt om reclame in producten van Google individueel aan te passen (bijv. Google Maps)
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 30 dagen
 

SAPISID
- Beschrijving: Google gebruikt deze cookies om te garanderen dat Google gebruikersinformatie voor video's kan registreren, die door YouTube gehostet worden.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 1 jaar
 

SEARCH_SAMESITE
- Beschrijving: Deze Google-cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de browser deze cookie samen met locatieoverkoepelende eisen bij het openen van andere sites verstuurt.
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: Einde van de sessie
 

SSID
- Beschrijving: Google gebruikt deze cookies om te garanderen dat Google gebruikersinformatie voor video's kan registreren, die door YouTube gehostet worden, of voor kaarten die via Google Maps worden gekoppeld.
- Aanbieder: Google.com/YouTube.com
- Opslagduur: 1 jaar
 

UULE
- Beschrijving: Google-cookie om gebruikersgedefinieerde instellingen op te slaan
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 2 dagen
 

_gcl_au
- Beschrijving: Statististiche cookie van Google AdSense, om het effect van reclameadvertenties te bepalen
- Aanbieder: Google.com
- Opslagduur: 90 dagen

 

3.9 Gebruik van sociale plugins van Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING en LinkedIn 

Op onze website worden sociale plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek van onze website te verhogen, zijn de plugins niet onbeperkt, maar enkel met gebruik van een HTML-link in de site opgenomen. Met deze integratie wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van een pagina van onze website, die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Als u op een van de buttons klikt, gaat er een nieuw venster van uw browser open en wordt de pagina van de desbetreffende serviceaanbieder opgeroepen, waarop u (evt. na invoer van uw login-gegevens) bijv. de Like- of Share-button kunt bedienen. Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de aanwijzingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders.

https://de-de.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Privacyverklaring Social Media
 

 

3.10 Anonieme of pseudonieme gebruiksmogelijkheden

U kunt onze websites in principe bezoeken zonder ons persoonsgegevens mee te delen. Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet met de gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen vindt niet plaats.


4. Categorieën ontvangers

Om te voldoen aan de voorgeziene doeleinden kan tot de daarvoor vereiste gegevens afdelingsoverkoepelend toegang worden verkregen binnen onze onderneming. Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers kunnen voor bepaalde doeleinden gegevens ontvangen, bijv. voor IT-services, dossiervernietiging en marketing. Andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen bovendien bijv. openbare instanties, kredietinstituten en instituten voor financiële dienstverlening, advocaten en belastingconsulenten of kredietbureaus zijn.

5. Overdracht in een derde land of aan een internationale organisatie

Een gegevensoverdracht in derde landen vindt alleen plaats, indien dit bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, u ons uw toestemming gegeven hebt of dit uit een collectieve arbeidsovereenkomst of bedrijfsovereenkomst blijkt, bijv. in het kader van een bedrijfsgegevensoverdracht. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een IT-dienstverlener uit een derde land (bijv. V.S.) in zeldzame gevallen inzage zou kunnen verkrijgen in persoonsgegevens. Voor de rest vindt er geen overdracht van persoonsgegevens in derde landen of aan een internationale organisatie plaats.


6. Duur van de gegevensopslag

Gedurende de contractuele relatie worden de persoonsgegevens bij ons opgeslagen, verder bedragen wettelijke verjaringstermijnen normaal gesproken drie jaar. Na het afsluiten van een sollicitatie- en selectieprocedure wissen wij uw gegevens normaal gesproken binnen drie maanden, indien er geen aanstelling in onze onderneming plaatsvindt. Er gelden verschillende bewarings- en documentatieplichten bijv. uit het Handelswetboek (HWB) en de belastingwet (BW), die max. tien jaar bedragen.


7. Recht op informatie, correctie, wissen, beperking, gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op informatie volgens art. 15 DS-GVO, het recht op correctie volgens art. 16 DS-GVO, het recht op wissen volgens art. 17 DS-GVO, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DS-GVO alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit art. 20 DS-GVO. Bij het recht op informatie en bij het recht op wissen gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG.


8. Herroeping van toestemmingen

Een verstrekte toestemming kunt op ieder willekeurig moment herroepen. Tegen de toezending van onze Newsletter kunt u ook bezwaar maken door te klikken op de afmeldingslink in de Newsletter. Vergeet niet dat uw herroeping pas voor de toekomst effect heeft.


9. Bestaan van een recht op bezwaar

Bovendien hebt u een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit van de gegevensbescherming (art. 77 DS-GVO in combinatie met § 19 BDSG).


10. Plicht voor de beschikbaarstelling van gegevens

U dient alleen die persoonsgegevens ter beschikking te stellen, die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een contract noodzakelijk zijn of tot de verzameling waarvan wij wettelijk verplicht zijn. Mocht u ons de noodzakelijke informatie en documentatie niet ter beschikking stellen, dan mogen wij de door u gewenste zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.


11. Geautomatiseerde beslissingsneming per geval

Ter motivering en uitvoering van de zakelijke relatie gebruiken wij in principe geen volledig geautomatiseerde beslissingsneming. Mochten wij deze procedures in afzonderlijke gevallen gebruiken, dan informeren wij u apart hierover, indien dit wettelijk gespecificeerd is.


12. Profiling

Wij verwerken uw gegevens deels geautomatiseerd met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling), bijv. analyse voor de doelgerichte benadering van de klant, gepersonaliseerde reclame met inbegrip van markt- en meningsonderzoek alsmede voor scoring c.q. rating. In de analyse kunnen bijvoorbeeld gegevens over het betalingsgedrag (bijv. rekeningrendementen, saldi) alsmede criteria zoals bedrijfstak en ervaringen uit de zakelijke relatie tot nu toe worden opgenomen.
 

13. Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens verwerken wij bijvoorbeeld: personenstamgegevens, contractstamgegevens, contractuitvoerings- en beëindigingsgegevens, ordergegevens, gegevens om te voldoen aan juridische verplichtingen, kredietwaardigheidsgegevens, scoring-/ratinggegevens, reclame- en verkoopgegevens, gegevens over uw gebruik van onze aangeboden telemedia (bijv. tijdstip van de oproep van onze websites, apps of Newsletter, door ons aangeklikte pagina’s c.q. ingevoerde gegevens) alsmede andere met de genoemde categorieën vergelijkbare gegevens.


14. Gegevensbronnen

Gegevens, die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u ontvangen hebben, verwerken wij net zo als door andere derden op bevoegde wijze aan ons overgedragen gegevens. Anderzijds verzamelen wij gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. branche- en schuldenaarsindexen, het handelsregister, de pers).
 

Informatie over uw recht op bezwaar volgens art. 21 de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO)


Recht op bezwaar voor afzonderlijke gevallen


U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 al. 1e DS-GVO (gegevensverwerking in het publieke belang) en artikel 6 alinea 1f DS-GVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling. Indien u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient.


Recht op bezwaar tegen een verwerking van gegevens met de directe reclame als doeleinde


Wij verwerken uw persoonsgegevens om voor directe reclame te zorgen. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke reclame; dit geldt ook voor het profiling, indien het met dergelijke directe reclame in verband staat. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden. Het bezwaar kan in vrij formaat gemaakt worden en dient indien mogelijk te worden gericht aan:


Metabo Nederland b.v.

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

info@metabo.nl