Privacyverklaring

Algemene aanwijzingen voor de gegevensverwerking via onze internetsite

Verklaring en aanwijzingen inzake gegevensbescherming

1. Contactgegevens verantwoordelijke instantie en toezichthouder voor de gegevensbescherming

1.1 
Gemeenschappelijke verantwoordelijke instanties:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

en

Metabo Nederland b.v.
Keulschevaart 8
3621 MX Breukelen

Tel.: +31 (0) 346 259 060
info@metabo.nl

 

1.2  Toezichthouder voor de gegevensbescherming:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

datenschutz@metabo.de


2. Doeleinden van de verwerking


2.1 Toestemming (art. 6 al. 1a DS-GVO)

Een verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. toezending van onze Newsletter via e-mail na het klikken op de bevestigingslink, die u wordt toegezonden, doorgave van gegevens in het bedrijf of aan andere derden, analyse van gegevens voor marketingdoeleinden) vindt plaats, als u ons een toestemming verleend hebt.


2.2 Contractuele plichten of plichten voorafgaande aan het contract (art. 6 al. 1b DS-GVO)

Wij verwerken persoonsgegevens, waarvan de vermelding noodzakelijk is om te voldoen aan een contract, waarvan u contractpartij bent, of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract, die op uw aanvraag, bijv. via ons website-contactformulier, plaatsvinden. Het doeleinde van de gegevensverwerking is gebaseerd op het concrete contract (bijv. koop-, leverings-, werkcontract) en kunnen onder andere analyses, advies alsmede de uitvoering van verdere acties omvatten. In het kader van uw sollicitatie worden de door u ter beschikking gestelde gegevens (bijv. curriculum vitae, diploma’s) verwerkt bij de instanties die het sollicitatieproces bij ons begeleiden (bijv. afdeling Personeel, hoofd vakafdeling). Persoonsgegevens van werknemers verwerken wij ten behoeve van het dienstverband, als dit voor de beslissing over de motivering van een dienstverband of na de motivering van het dienstverband voor de uitvoering of beëindiging ervan of voor de uitoefening of nakoming van de uit een wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, een bedrijfs- of dienstovereenkomst (collectieve overeenkomst) voortkomende rechten en plichten van de belangenvertegenwoordiging van de werknemers noodzakelijk is. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens, met inbegrip van speciale categorieën persoonsgegevens van werknemers, ten behoeve van het dienstverband op basis van collectieve overeenkomsten.


2.3 Wettelijke eisen (art. 6 al. 1c DS-GVO)

Op grond van juridische verplichtingen vindt een gegevensverwerking plaats, bijv. ten behoeve van de fraude- en geldwitwaspreventie, de nakoming van fiscale controle- en meldplichten en de inlichting van instanties.


2.4 Belangenafweging (art. 6 al. 1f DS-GVO)

Ter waarborg van rechtmatige belangen van ons of derden vindt bovendien een gegevensverwerking plaats voor bepaalde doeleinden na een belangenafweging vooraf, bijv. voor de veiligstelling van de onschendbaarheid van de woning, de inachtneming van wettelijke rechten, de opheldering van strafbare feiten, de vaststelling van kredietrisico's, de geoptimaliseerde productontwikkeling, de verbeterde benadering van de klant voor reclamedoeleinden (o.a. toezending van informatie per post), de geoptimaliseerde behoefteplanning of ter garantie van de gegevensveiligheid. In het kader van de belangenafweging vindt een doorgave van gegevens in het bedrijf plaats (een actueel bedrijfsoverzicht vindt u hier: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).


3. Verdergaande gegevensverwerking in het kader van het website-gebruik


3.1 Actieve inhoud

Op onze websites gebruiken wij actieve JavaScript-inhoud zoals bijv. Google Maps van externe aanbieders als Google Inc. Door het oproepen van onze website ontvangen deze externe aanbieders evt. persoonsgerelateerde informatie over uw bezoek aan onze website. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker zoals bijv. de browser-plugin 'NoScript' te installeren (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser te deactiveren. Hierdoor kunnen er functiebeperkingen ontstaan op websites die u bezoekt.


3.2 Garantie-aanmelding en aanmelding voor andere diensten

De verwerking (bijv. verzameling, overdracht en gebruik) van de persoonsgegevens dient ter motivering en uitvoering van onze garantie (bijv. van de XXL-garantie) alsmede van onze andere diensten, met name bij de “All-In-Service” alsmede bij “Full-Service”-diensten. Bovendien vindt de verwerking voor mogelijke terugroepacties van Metabo-producten plaats.


3.3 Newsletter en Marketing Automation

U kunt zich via onze website voor de verzending van de Metabo-Newsletter registreren. Wanneer u zich voor de Newsletter hebt aangemeld, ontvangt u van ons interessante informatie, offertes en nieuwtjes over Metabo en onze producten. Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclame kunt u op ieder willekeurig moment herroepen. Voor de verzending van onze Newsletter gebruiken wij Newsletter2Go, een aanbod van Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlijn. Newsletter2Go stelt analyse-instrumenten ter beschikking, die het mogelijk maken om uitspraken over het succes van de verzending van de Newsletter te doen en gebruikt daarvoor o.a. Google Analytics. Deze analyses zijn groepsgerelateerd en worden door ons niet voor de individuele analyse van de Newsletter-ontvangers gebruikt. Nadere informatie ontvangt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Bovendien gebruiken wij het Marketing Automation Tool ClickDimensions, een aanbod van ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, V.S. Met behulp van deze tool kunnen diverse activiteiten op onze website voor marketingdoeleinden worden geanalyseerd. Nadere informatie ontvangt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van ClickDimensions www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.


3.4 Kansspelen

Bij de organisatie van kansspelen gebruiken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het kansspel, bijvoorbeeld voor de toezending van prijzen, alsmede in het kader van de belangenafweging volgens punt 2.4.


3.5 Online sollicitatie

Via ons online sollicitatieportaal kunt u naar onze vacatures solliciteren. Wanneer sollicitaties voor onze talentpool interessant zijn, vragen wij de sollicitanten of ze akkoord zijn om deze langer te mogen opslaan. U hebt op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verdere opslag van uw gegevens. Voor de technische uitvoering van de sollicitatie gebruiken wij het online sollicitatieportaal van Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.


3.6 Inkoopportaal voor Metabo-vakdealers

U hebt de mogelijkheid om zich bij ons via ons formulier als Metabo-vakdealer te registreren. Na de controle van de door u aangegeven gegevens wordt er door onze Verkoop contact met u opgenomen en wordt u evt. voor het inkoopportaal vrijgeschakeld. Het portaal zelf is een aanbod van nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.


3.7 Leveranciersportaal

Bij ons geregistreerde leveranciers ontvangen na een login via dit portaal inzage in magazijnvoorraden.


3.8 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hieronder: Google). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Google verzekert dat het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere gegevens van Google samengevoegd wordt.

U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen. Download daarvoor de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-add-on en installeer deze.

Nadere informatie vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code gat._anonymizeIp(); uitgebreid is om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

 

3.9 Gebruik van sociale plugins van Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING en LinkedIn 

Op onze website worden sociale plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek van onze website te verhogen, zijn de plugins niet onbeperkt, maar enkel met gebruik van een HTML-link in de site opgenomen. Met deze integratie wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van een pagina van onze website, die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Als u op een van de buttons klikt, gaat er een nieuw venster van uw browser open en wordt de pagina van de desbetreffende serviceaanbieder opgeroepen, waarop u (evt. na invoer van uw login-gegevens) bijv. de Like- of Share-button kunt bedienen. Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de aanwijzingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders.

https://de-de.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Privacyverklaring Social Media


3.10 Gebruik van YouTube-plugins

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins (“plugins”) van het videoportaal YouTube gebruikt, dat door YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, V.S. (“YouTube”) wordt beheerd. Een overzicht van de plugins van YouTube en hoe ze er uitzien, vindt u hier: developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines

Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, dan bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van YouTube op. De inhoud van de plugin wordt door YouTube direct aan uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt YouTube de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen profiel bij Twitter bezit of nu niet bij Twitter ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van YouTube in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. Als u bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube het bezoek aan onze website direct aan uw YouTube-account toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de “Play”-button drukt, wordt de dienovereenkomstige informatie ook direct aan een server van YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw YouTube-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de privacyverklaringen van YouTube:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct

aan uw YouTube-account toewijst, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij YouTube

uitloggen. U kunt het laden van de YouTube-plugins ook met add-ons voor uw browser volledig

voorkomen, bijv. met de script-blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Privacyverklaring Social Media

3.11 Cookies
Op verschillende sites gebruiken wij cookies, om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Bij "cookies" gaat het om tekstbestanden, die uw browser op uw computer kan opslaan. De procedure van het opslaan van een cookie-bestand wordt ook ‘een cookie plaatsen’ genoemd. U kunt uw browser zelfs naar eigen wens zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk over de acceptatie ervan beslist of de acceptatie van cookies in principe accepteert of in principe uitsluit. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat uw pc al een keer met een webaanbod verbonden was (permanente cookies) of om het laatst bekeken aanbod op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruikerscomfort te bieden. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist (sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer achter en maken het ons mogelijk, uw computer bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Door de wijze waarop wij cookies gebruiken, ontstaan voor u noch nadelen noch risico’s. Om onze comfortfuncties te gebruiken adviseren wij u de acceptatie van cookies voor ons webaanbod toe te staan.


3.12 Anonieme of pseudonieme gebruiksmogelijkheden

U kunt onze websites in principe bezoeken zonder ons persoonsgegevens mee te delen. Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet met de gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen vindt niet plaats.


4. Categorieën ontvangers

Om te voldoen aan de voorgeziene doeleinden kan tot de daarvoor vereiste gegevens afdelingsoverkoepelend toegang worden verkregen binnen onze onderneming. Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers kunnen voor bepaalde doeleinden gegevens ontvangen, bijv. voor IT-services, dossiervernietiging en marketing. Andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen bovendien bijv. openbare instanties, kredietinstituten en instituten voor financiële dienstverlening, advocaten en belastingconsulenten of kredietbureaus zijn.

5. Overdracht in een derde land of aan een internationale organisatie

Een gegevensoverdracht in derde landen vindt alleen plaats, indien dit bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, u ons uw toestemming gegeven hebt of dit uit een collectieve arbeidsovereenkomst of bedrijfsovereenkomst blijkt, bijv. in het kader van een bedrijfsgegevensoverdracht. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een IT-dienstverlener uit een derde land (bijv. V.S.) in zeldzame gevallen inzage zou kunnen verkrijgen in persoonsgegevens. Voor de rest vindt er geen overdracht van persoonsgegevens in derde landen of aan een internationale organisatie plaats.


6. Duur van de gegevensopslag

Gedurende de contractuele relatie worden de persoonsgegevens bij ons opgeslagen, verder bedragen wettelijke verjaringstermijnen normaal gesproken drie jaar. Na het afsluiten van een sollicitatie- en selectieprocedure wissen wij uw gegevens normaal gesproken binnen drie maanden, indien er geen aanstelling in onze onderneming plaatsvindt. Er gelden verschillende bewarings- en documentatieplichten bijv. uit het Handelswetboek (HWB) en de belastingwet (BW), die max. tien jaar bedragen.


7. Recht op informatie, correctie, wissen, beperking, gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op informatie volgens art. 15 DS-GVO, het recht op correctie volgens art. 16 DS-GVO, het recht op wissen volgens art. 17 DS-GVO, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DS-GVO alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit art. 20 DS-GVO. Bij het recht op informatie en bij het recht op wissen gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG.


8. Herroeping van toestemmingen

Een verstrekte toestemming kunt op ieder willekeurig moment herroepen. Tegen de toezending van onze Newsletter kunt u ook bezwaar maken door te klikken op de afmeldingslink in de Newsletter. Vergeet niet dat uw herroeping pas voor de toekomst effect heeft.


9. Bestaan van een recht op bezwaar

Bovendien hebt u een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit van de gegevensbescherming (art. 77 DS-GVO in combinatie met § 19 BDSG).


10. Plicht voor de beschikbaarstelling van gegevens

U dient alleen die persoonsgegevens ter beschikking te stellen, die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een contract noodzakelijk zijn of tot de verzameling waarvan wij wettelijk verplicht zijn. Mocht u ons de noodzakelijke informatie en documentatie niet ter beschikking stellen, dan mogen wij de door u gewenste zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.


11. Geautomatiseerde beslissingsneming per geval

Ter motivering en uitvoering van de zakelijke relatie gebruiken wij in principe geen volledig geautomatiseerde beslissingsneming. Mochten wij deze procedures in afzonderlijke gevallen gebruiken, dan informeren wij u apart hierover, indien dit wettelijk gespecificeerd is.


12. Profiling

Wij verwerken uw gegevens deels geautomatiseerd met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling), bijv. analyse voor de doelgerichte benadering van de klant, gepersonaliseerde reclame met inbegrip van markt- en meningsonderzoek alsmede voor scoring c.q. rating. In de analyse kunnen bijvoorbeeld gegevens over het betalingsgedrag (bijv. rekeningrendementen, saldi) alsmede criteria zoals bedrijfstak en ervaringen uit de zakelijke relatie tot nu toe worden opgenomen.

13. Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens verwerken wij bijvoorbeeld: personenstamgegevens, contractstamgegevens, contractuitvoerings- en beëindigingsgegevens, ordergegevens, gegevens om te voldoen aan juridische verplichtingen, kredietwaardigheidsgegevens, scoring-/ratinggegevens, reclame- en verkoopgegevens, gegevens over uw gebruik van onze aangeboden telemedia (bijv. tijdstip van de oproep van onze websites, apps of Newsletter, door ons aangeklikte pagina’s c.q. ingevoerde gegevens) alsmede andere met de genoemde categorieën vergelijkbare gegevens.


14. Gegevensbronnen

Gegevens, die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u ontvangen hebben, verwerken wij net zo als door andere derden op bevoegde wijze aan ons overgedragen gegevens. Anderzijds verzamelen wij gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. branche- en schuldenaarsindexen, het handelsregister, de pers).

Informatie over uw recht op bezwaar volgens art. 21 de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO)


Recht op bezwaar voor afzonderlijke gevallen


U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 al. 1e DS-GVO (gegevensverwerking in het publieke belang) en artikel 6 alinea 1f DS-GVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling. Indien u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient.


Recht op bezwaar tegen een verwerking van gegevens met de directe reclame als doeleinde


Wij verwerken uw persoonsgegevens om voor directe reclame te zorgen. U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke reclame; dit geldt ook voor het profiling, indien het met dergelijke directe reclame in verband staat. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden. Het bezwaar kan in vrij formaat gemaakt worden en dient indien mogelijk te worden gericht aan:


Metabo Nederland b.v.

Keulschevaart 8

3621 MX Breukelen

info@metabo.nl