Privacyverklaring Social Media

Privacyverklaring voor het gebruik van sociale media

1.    Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (”data controller”) en de functionaris voor gegevensbescherming (”data protection officer”)

1.1    Verantwoordelijken


De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de werking van sociale media in termen van de algemene EU-gegevensbeschermingsverordening en andere bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving zijn:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Instagram
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

YouTube LLC

901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place
Dublin 2 Ireland

Twitter International Company

One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 Ireland

en

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de 

1.2    Functionaris voor gegevensbescherming

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de

Wij willen u erop wijzen dat u op eigen verantwoordelijkheid gebruik maakt van de hier aangeboden informatiediensten en hun functies. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bv. delen, beoordelen, becommentariëren). Als alternatief kunt u ook toegang krijgen tot de informatie die via deze pagina's op onze website wordt aangeboden ophttps://www.metabo.com/com/en/.

2.    Verwerkte data

Informatie over welke gegevens door de betreffende informatiediensten worden verwerkt en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt, vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen.

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/about/privacy 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 
YouTube LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN 
Twitter International Company: https://www.twitter.com/en/privacy

Metabowerke GmbH heeft geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door de informatiediensten worden verwerkt, de aard van de verwerking en het gebruik of het doorgeven van deze gegevens aan derden. Metabowerke GmbH beschikt ook niet over effectieve controlemogelijkheden.

Wanneer u deze gegevensdiensten gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens geregistreerd, verzonden, opgeslagen, openbaar gemaakt en gebruikt door de informatiediensten en daarmee doorgegeven aan de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar de informatiediensten actief zijn, ongeacht uw verblijfplaats, en daar opgeslagen en gebruikt.

Enerzijds verwerken de informatiediensten uw vrijwillig verstrekte gegevens, zoals uw naam en gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer of de contactpersonen uit uw adresboek als u deze uploadt of synchroniseert.

Anderzijds analyseren de informatiediensten ook de door u gedeelde inhoud om vast te stellen in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent, om vertrouwelijke berichten die u rechtstreeks naar andere gebruikers stuurt, op te slaan en te verwerken en om uw locatie te bepalen op basis van GPS-gegevens, informatie via draadloze netwerken of via uw IP-adres, om u reclame of andere inhoud te sturen.

Tot slot wordt de informatieverstrekker ook op de hoogte gebracht als u bijvoorbeeld inhoud bekijkt, ook als u geen account hebt aangemaakt. Deze zogenaamde "logbestanden" kunnen het IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, informatie over de eerder bezochte website en de door u bezochte pagina's, uw locatie, uw mobiele provider, het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), de door u gebruikte zoektermen en cookie-informatie omvatten.

Via knoppen of widgets van de informatiediensten die in webpagina's zijn ingebouwd en het gebruik van cookies is het mogelijk dat de informatiediensten uw bezoeken aan deze webpagina's registreren en aan uw profiel toewijzen. Op basis van deze gegevens kan op u afgestemde inhoud of reclame worden aangeboden.

Hoe de informatiediensten de gegevens van uw bezoek aan de betreffende pagina's voor hun eigen doeleinden gebruiken, in hoeverre de activiteiten op de betreffende pagina's aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang de informatiediensten deze gegevens opslaan en of de gegevens van een bezoek aan de betreffende pagina's door de informatieverstrekkers worden doorgegeven aan derden is niet duidelijk aangegeven, en is ons niet bekend met betrekking tot de bovengenoemde gegevensverwerking.

Aangezien de informatieverstrekkers niet-Europese aanbieders zijn, zijn zij door hun eigen interpretatie niet gebonden aan de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op hun recht op toegang, blokkering of verwijdering van gegevens of de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van gebruiksgegevens voor reclamedoeleinden.

Als u de verwerking van gegevens door de opgegeven aanbieders wilt verhinderen, moet u uitloggen of de functie "ingelogd blijven" deactiveren, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op deze manier wordt informatie waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, verwijderd. Zo kunt u gebruik maken van de pagina's van de informatiediensten zonder dat uw identificatie op deze sites bekend wordt gemaakt. Als u toegang krijgt tot interactieve functies van de pagina's (stemmen, commentariëren, delen, berichten, tweeten, afspelen, etc.), verschijnt er een inlogvenster voor de betreffende social media-site. Nadat u bent ingelogd, bent u opnieuw identificeerbaar als een specifieke gebruiker voor de betreffende informatiedienst.

3.    Gegevens verwerkt door Metabowerke GmbH


Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen en verwerken wij ook alleen statistische gegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze dienst. De gegevens die u op de platforms invoert, met name uw gebruikersnaam en de inhoud die onder uw account wordt gepubliceerd, worden echter door ons verwerkt voor zover wij antwoorden op uw opmerkingen of daarop reageren of wij van onze kant opmerkingen opstellen die betrekking hebben op uw account.

4.    Rechten, documentatie, evaluatie


De geldige versie van deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u onder "Gegevensprivacy" op de verschillende fanpagina's.

Als u vragen heeft over de door ons verstrekte informatie, kunt u ons bereiken op

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (07022) 72 0
info@metabo.de 

De concepten waarop het aanbod is gebaseerd vindt u onder de volgende webadressen:
-    Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/ 
-    Instagram: https://www.instagram.com/  
-    YouTube LLC: https://www.youtube.com/
-    LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/ 
-    Twitter International Company: https://www.twitter.com/     

Meer informatie over bovengenoemde informatiediensten en andere sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u op youngdata.de.