Persluchttechniek: wetenswaardigheden

Van aanzuigvermogen tot geluidsvermogensniveau: op deze pagina hebben wij toelichtingen van de belangrijkste vakbegrippen rondom ons thema persluchttechniek voor u bijeengezet.

Aanzuigvermogen

Het aanzuigvermogen is de theoretische luchthoeveelheid in liters die de compressor in één minuut aanzuigt. Van belang voor de keuze van de passende compressor is echter het effectieve slagvolume.

Vulvermogen

Het vulvermogen is de berekende luchthoeveelheid in liters die de compressor in één minuut afgeeft. Met deze waarde kunt u de verschillende compressoren eenvoudig met elkaar vergelijken en vindt u zo de ideale compressor voor uw toepassing.

Effectief slagvolume

Het effectieve slagvolume is de belangrijkste waarde. Deze kan vergeleken worden met het vulvermogen, maar is de daadwerkelijk gemeten luchthoeveelheid die de compressor in één minuut afgeeft. Met deze waarde kunt u de verschillende compressoren eenvoudig met elkaar vergelijken en vindt u zo de ideale compressor voor uw toepassing.

Geluidsdrukniveau

Het geluidsdrukniveau is de relevante geluidswaarde voor de beoordeling van arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming in het kader van de verordening inzake veilige arbeidsomstandigheden.

Geluidsvermogensniveau

Het geluidsvermogensniveau daarentegen is de geluidswaarde die voor wettelijke grenswaarden – vooral buiten (zie richtlijn Outdoor Noise) – relevant is.

Werkdruk

De werkdruk wordt op de (filter-)drukregelaar ingesteld en is de druk waarmee het gereedschap in de werkmodus gebruikt moet worden. Op Metabo-compressoren vindt u altijd twee manometers: de manometer op de drukschakelaar geeft de reservoirdruk aan, de manometer op de (filter-) drukregelaar toont u de werkdruk. Deze moet altijd op de werkdruk van het gereedschap ingesteld worden.
Belangrijk: om ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke werkdruk getoond wordt, moet het gereedschap bij de instelling in werking zijn.

Persluchtkwaliteit

Afhankelijk van het feit met welk gereedschap u werkt, hebt u geoliede of ongeoliede perslucht nodig. Let erop dat draaiend en kloppend gereedschap absoluut regelmatig geolied moet worden – neem daarvoor de gegevens in de gebruiksaanwijzing in acht. Het beste kunt u een nevelsmeerpot gebruiken – die constant een fijne olienevel in de perslucht afgeeft.
Voor ander gereedschap, zoals bijvoorbeeld lakpistolen of bandenvullers, is daarentegen olievrije perslucht nodig. Hiervoor moet u bepaalde filters gebruiken. Details vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw persluchtgereedschap of in de DIN ISO 8573-1.

Vaststelling van het specifieke persluchtverbruik

Het specifieke persluchtverbruik is de luchthoeveelheid die u voor uw persluchttoepassing nodig hebt.

Deze kan als volgt berekend worden:
Luchthoeveelheid persluchtgereedschap 1 + luchthoeveelheid persluchtgereedschap 2 + luchthoeveelheid persluchtgereedschap x + … = y liter/minuut

Deze y-waarde is het effectieve slagvolume dat uw compressor ten minste moet leveren. Alleen zo is gegarandeerd dat u continu genoeg perslucht ter beschikking heeft.