REACh

Onze omgang met de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACh)

Het naleven van de wetten is voor ons als gerenommeerde Duitse merkproducent vanzelfsprekend. Wij zijn op de hoogte van bovengenoemde bepalingen. Sinds de bekendmaking van de verordening werken wij onder hoge druk aan de omzetting van de door REACh aan ons gestelde taken en nemen daarvoor uitgebreide maatregelen.

In de zin van REACh zijn wij een "nageschakelde gebruiker". Wij leveren derhalve "preparaten" en "producten".

Dat betekent concreet:

  • volgens artikel 33 maken wij nu alle onderdelen, toebehoren en machines bekend, die volgens informatie die ons ter beschikking staat meer dan 0,1 gewichtsprocent (0,1 % w/w) SVHC’s van de op dat moment actuele REACh-kandidatenlijst bevatten: Metabo_SVHC.pdf. Het vermelden van een artikel betekent op zich niet dat het gevaarlijk is. Verder is het volgens REACh onbelangrijk of een vermeld artikel in actief verkochte machines wordt gebruikt, zolang de genoemde gewichtsgrens niet overschreden wordt.

  • Voor zover wij weten bevat geen enkele van onze artikelen stofpercentages die het in verkeer brengen zouden verbieden.

  • Het op dat moment actuele veiligheidsgegevensblad ontvangt u via onze Verkoop. Volgens de wet worden deze veiligheidsgegevensbladen bij redactionele wijziging of bij nieuwe opgedane kennis aangepast.

  • De blootstellingsscenario's en het gebruik van onze preparaten komen overeen met de richtijnen van onze leveranciers.

  • Volgens de informatie in het bezit van onze leveranciers kunnen wij ervan uitgaan dat de voorregistraties c.q. de registratie van de noodzakelijke stoffen op tijd aanwezig zijn.

  • Op grond van ons productprogramma en na passende maatregelen van onze leveranciers hoeven wij zelf, zoals het er nu uitziet, geen stoffen te registreren. Dit wordt gedaan door onze leveranciers of hun voorleveranciers.

  • Er is op grond van REACh geen wijziging in ons productengamma te verwachten.


Neem voor meer vragen via e-mail contact op met info@metabo.nl