Metabo op de Bouwbeurs 2017

Breukelen, 05.12.2016

Metabo: De snoerloze bouwplaats is werkelijkheid – beursdeelname met uitsluitend accu-machines

CEO van Metabo Horst W. Garbrecht: "In de komende vijf jaar tot tien jaar zal een groot deel van de gebruikers kiezen voor het accu-systeem van een bepaalde producent."   

Dit is nog nooit gebeurd: Metabo presenteert zich op de Bouwbeurs 2017 in Utrecht met een stand, waar uitsluitend accu-machines te zien zijn. "Wij blijven trouw aan onze strategie en blijven ook machines met snoer en op perslucht aanbieden. Maar voor onze branche zijn de accu-machines dat wat voor de automobielindustrie de elektrische aandrijving is: het gebied wat beslissend is voor de toekomst van de ondernemingen", aldus de CEO van Metabo Horst W. Garbrecht. "Bovendien hebben wij nu een keerpunt bereikt. De snoerloze bouwplaats is geen visie meer, maar werkelijkheid. Wij hebben deze visie sinds 2009 consequent nagestreefd en zijn blij dat wij nu kunnen melden daarin geslaagd te zijn", benadrukte Garbrecht.  

 

"Met meer dan 80 machines in de 18 Volt-range dekken wij bijna alle toepassingen snoerloos af, en met de kracht van onze LiHD accu-packs kunnen wij momenteel als enige fabrikant ter wereld ook aanbieden wat tot nu toe ontbrak: accu-machines in het absolute hoogste vermogensbereik zoals onze nieuwe grote haakse slijper, die de kracht heeft van een machine op netvoeding met 2.400 Watt. Andere machines als accu-tafelcirkelzagen, zware accu-boorhamers of snoerloze stofzuigers volgen nog. Bovendien vinden onze kerndoelgroepen in de bouw en renovatie alsmede in de industrie bij ons zeer productieve speciale oplossingen, die u nergens anders vindt."  

 

Nieuwe spelregels voor de branche

Garbrecht is ervan overtuigd dat de accu-technologie in de komende jaren de spelregels in de branche op beslissende wijze gaat veranderen. Tot nu toe was de aankoop van een machine een op zichzelf staande beslissing. Bij accu-machines ligt dat anders, legt de CEO van Metabo uit. De accu-technologieën van de verschillende fabrikanten zijn niet uitwisselbaar met elkaar. "Bij accu telt het systeem. Een professionele gebruiker moet nauwkeurig afwegen welke fabrikant het beste assortiment machines heeft voor zijn toepassingen. Want als hij net als vroeger met vele verschillende machines werkt, heeft hij voor ieder merk de bijbehorende accu-packs en laders nodig, en dat wordt zeer snel kostbaar, onoverzichtelijk en om gek van te worden. Steeds meer gebruikers zien dit langzaam maar zeker in, en daarom zullen de meesten van hen binnen de komende vijf tot tien jaar kiezen voor het accu-systeem van een bepaalde fabrikant. Daarom hebben wij een zo radicaal gereduceerde en geconcentreerde beursstand gebouwd. Wij willen de vakman een duidelijke boodschap meegeven: alles kan op accu, en Metabo is de leider op dat gebied. Dat wij daarbij iets overslaan en veel van onze uiterst speciale kabelproducten niet tonen, nemen wij bewust op de koop toe", zei Garbrecht.  

 

De consequente concentratie op het accugebied op de Bouwbeurs is echter ook het resultaat van vele gesprekken met gebruikers. Steeds opnieuw moest men vaststellen dat vele professionals nog niet wisten hoe krachtig de accu-technologie tegenwoordig is. Ook wat betreft de uitwisselbaarheid zouden er nog vele twijfels bestaan. "Vele gebruikers reageren zeer verbaasd, als ze horen dat bij Metabo de oudste Li-ion accu-packs uit het jaar 2009 nog op ieder actuele accu-machine en iedere lader passen. De uitwisselbaarheid binnen ons accu-systeem is 100% – gisteren, vandaag en morgen", benadrukte Garbrecht.  

 

Productiviteitsvoordelen wegen verreweg zwaarder dan meerkosten

Hoe compleet het accu-programma van Metabo nu al is, toonde Dr. Andreas Siemer, directeur Productmanagement & Training bij Metabo. "Wij hebben naar de gebruikers geluisterd en professionals gevraagd, welk elektrisch gereedschap zij gebruiken. 90 % van de daarbij genoemde types hebben wij nu al als accu-varianten in het assortiment – en de overige 10% presenteren wij op de beurs als vision tools, die wij binnen korte tijd op de markt kunnen brengen, als er vraag naar bestaat", legde Siemer uit. Daarnaast is er sprake van een hele serie speciale oplossingen voor de kerndoelgroepen bouw en renovatie alsmede industrie, wereldwijd alleen door Metabo aangeboden. In totaal zou zo 98% van de toepassingen in de bouw met accu-machines uitgevoerd kunnen worden. Dr. Siemer ging ook in op de economische kant van de accu-technologie en vermeldde dat accu-machines vooral op grond van de accu-packs en laders ervan weliswaar vaak duur is om aan te schaffen, maar dat deze meerkosten via productiviteitsvoordelen zeer snel weer worden teruggewonnen. "En daarbij komt nog het eenvoudiger werken zonder snoer en de vermeden ongevallen, waarbij iemand over rondslingerende kabels struikelt. Deze twee factoren kunnen weliswaar moeilijk in geld worden omgerekend, maar zijn natuurlijk minstens zo belangrijk", herinnerde Dr. Siemer. "Bovendien is de prijs van de apparaten zonder accu-packs en lader – de zogenaamde bodies – bijna gelijk aan die van de vergelijkbare elektrische machines. Wie dus kiest voor het systeem van één fabrikant en zo accu-packs en laders voor al zijn accu-machines kan gebruiken, heeft bij het kopen van andere apparaten praktisch geen kostennadelen, maar bespaart van het begin af aan geld door de betere productiviteit."  

 

Uitwisselbaarheid dankzij intelligente accu-packs

Bernd Fleischmann, directeur productontwikkeling en kwaliteit bij Metabo geeft een kijkje in de accu-technologie en actuele trends in de verdere ontwikkeling. Hij legt uit waarom Metabo met zijn Ultra-M-Technologie niet alleen de uitwisselbaarheid van de huidige machines met oudere accu-packs waarborgt, maar dat ook voor de toekomst kan beloven. "Bij ons systeem stuurt de elektronica van de accu-pack het samenspel aan. Hij meldt in zekere zin aan de lader en de machine wat voor type hij is en hoe hij geladen en ontladen moet worden. Daarom kunnen wij tegenwoordig ook accu-packs met verschillende celtypes parallel inzetten", verklaart Fleischmann. Terwijl zowel de traditionele Li-ion-packs alsook de high performance packs uit de LiHD-serie dezelfde Lithium-ion-basis als celchemie gebruiken, zou Metabo echter in de toekomst ook op nieuwe ontwikkelingen in de celchemie kunnen reageren, zonder van de uitwisselbaarheid met oudere packs te hoeven afzien. "Wij veranderen dan in zekere zin de motor, maar niet het chassis – en dat is ook een garantie voor de uitwisselbaarheid in de toekomst.  

 

Er is echter nog geen opvolger voor lithium-ion in zicht, zei Fleischmann, maar er bestaat nog enig ontwikkelingspotentieel voor deze basis. Daarbij zal het in de nabije toekomst eerst weer gaan om de verdere uitbreiding van de laadcapaciteit. "Tot de introductie van LiHD was vermogen bij ons het belangrijkste thema. Nu hebben wij een accu-technologie, die met een 36 Volt accu-pack of twee gekoppelde 18 Volt accu-packs max. 2.400 Watt in een compact formaat levert. Slechts heel, heel weinig machines – als deze al bestaan – hebben meer vermogen nodig." Metabo presenteert daarom op de Bouwbeurs de nieuwe generatie LiHD accu-packs met een verhoogde capaciteit van 6.2 naar 7.0 Ah. Dat is zeker nog niet de laatste stap. "De uitdaging die centraal staat bij de verdere ontwikkeling van de cellentechnologie is om de celcapaciteit te verhogen en tegelijkertijd de interne celweerstand te verlagen. Daardoor kunnen wij in de toekomst meer energie uit de accu-packs halen bij minstens gelijk prestatievermogen. Onze nieuwe 7.0Ah accu-pack is wat dat betreft al iets beter dan onze bestaande 6.2Ah accu-pack. En wat toekomstige capaciteitsuitbreidingen aangaat, werken wij nauw en direct samen met de celproducenten", aldus Fleischmann.


Download Persbericht "Metabo op de Bouwbeurs 2017":

Hier kunt u het persbericht inclusief afbeeldingen als .zip downloaden. 

 

2016_12_Metabo_Bouwbeurs2017.zip

 


Contact - Pers

Enno Riemersma

Metabo Nederland BV

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

 


Tel.: 0346 - 259 060

E-Mail: enno.riemersma@metabo.nl